KAdE, Kunsthal, Amersfoort, Märklin

August 29, 2011

Guy Laramée

(1957, Canada)

Historia das Americas, 2009, geërodeerde Braziliaanse encyclopedie, 22,9 x 35,6 x 22,9 cm

De erosie van culturen staat centraal in het werk van Guy Laramée.

http://www.guylaramee.com/

more from similar articles: