KAdE, Kunsthal, Amersfoort, Märklin

April 28, 2011

Erik Sep

(1976, Bergen op Zoom)

Erik Sep bouwt halfingestorte, deels gebouwde steden die met een weg aan elkaar zijn verbonden. Hij verbaast zich over de opgeruimdheid in Nederland en laat met zijn werk zien dat verval inspirerend is. Hij ziet verval als onderdeel van de natuur, waarbij tijd en cultuur zichtbaar worden.
In de steden die Sep creëert bevindt zich geen natuur of mensen. Hij vermijdt dit bewust, om geen verhalen te scheppen. Met zijn architectuur schept hij het kader, de verhalen laat hij open.

more from similar articles: