KAdE, Kunsthal, Amersfoort, Märklin

April 26, 2011

De Stad 3D

De Stad 3D
15 april t/m 14 augustus 2011
Museum Hilversum

De stad is als het leven: je zit er midden in. Of je er nu woont, werkt, of winkelt, bij een stad sta je nauwelijks stil: de stad is er gewoon. Toch is er veel over te zeggen: hoe is hij zo geworden, wie was er verantwoordelijk voor het ontwerp, met welk idee? Dan: wie zijn de bewoners en de gebruikers en hoe wordt dat zichtbaar op straat? En: waar gaat het heen?, hoe ziet de stad van de toekomst eruit, welke ideeën spelen hierbij een rol?
In drie deeltentoonstellingen komen achtereenvolgens de Historie, Street Art en Toekomstvisies aan bod. Een dynamische expositie, die de vele dimensies van de stad weergeeft.

Website Museum Hilversum

more from similar articles: