KAdE, Kunsthal, Amersfoort, Märklin

April 20, 2011

Krijn de Koning

(1963, Amsterdam)

De Koning maakt veel tijdelijke installaties en sculpturen die voor een specifieke plek zijn gemaakt. Zijn werk houdt altijd verband met de plek en grijpt daar als een architectonische constructie op in. Hij bouwt vaak een constructie, een doos of een stelsel van blokken, zodat je een plek op een andere manier kunt ervaren. Je ziet het letterlijk vanuit een ander perspectief of via doorkijkjes.
Hiermee doorbreekt De Koning het vaste patroon van kijken en laat hij zien dat er veel te ontdekken valt op bekend terrein. Hij wil met zijn werk ervoor zorgen dat mensen hun omgeving anders gaan beleven. Daarnaast wil De Koning met zijn installaties helderheid te scheppen, door dingen te reduceren. Hij vindt de wereld druk, er komen de hele dag heel veel prikkels binnen. Door ruimtes te ontdoen van hun functionaliteit probeert hij de aandacht te concentreren.
Plaats, kleur en licht spelen een belangrijke rol in het werk van De Koning. Hij vindt ruimten (muren, ornamenten, maten, kleur, licht) interessant en probeert hier aandacht op te vestigen door objecten erin te plaatsen of kleur aan te brengen. Verschillende vlakken of onderdelen in de installaties hebben vaak afzonderlijke kleuren. Het zijn typische De Koning tinten die steeds terugkomen. Soms contrasteren de kleuren met de plek, een andere keer werkt het juist als verbindende factor tussen plek en installatie. Afhankelijk van het werk en de plek spelen de kleuren altijd op een andere manier een rol. Dat komt vooral doordat het inspeelt op de plek en het iedere keer iets anders is waar de aandacht opgericht wordt.
Veel werken maakt De Koning voor semi-openbare plekken of musea. Juist de plekken waar je het niet verwacht zorgen voor een interessant samenspel tussen plek en kunstwerk. Zo maakte hij eerder wanden als een afscheiding op een trap, maar ook een installatie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De installaties zijn vaak te betreden, je kunt erin of erop zitten. Zo neemt de kijker deel aan het kunstwerk.
De Koning maakt voor zijn installaties vaak maquettes. Hij heeft er ondertussen zoveel gemaakt, dat de maquettes zich opstapelen in zijn kasten en atelier. In MärklinWorld heeft De Koning deze maquettes met blokken gecombineerd tot een kleurrijke stad.

more from similar articles: