KAdE, Kunsthal, Amersfoort, Märklin

April 5, 2011

Martin Luijendijk

(1958, Maassluis)

Pas

De foto’s van Martin Luijendijk hebben een verassend effect. Er zijn nooit mensen te zien, geen aanknopingspunten en geen persoonlijke elementen. De beelden lijken geneutraliseerd. Het zijn niet nader te lokaliseren landschappen, het zou overal kunnen zijn.
In de periode 2004-2008 werkte Luijendijk aan de fotoserie Voortgang, waarvoor hij bouw- en afbraakprojecten fotografeerde. De gedetailleerde fragmenten van gebouwen bestaan vooral uit beton, waardoor een kleurloze wereld ontstaat. De bewuste onscherpte leidt de blik naar het scherpe gedeelte van de foto. Daar lijkt iets te gebeuren, maar tegelijkertijd dringt het besef door dat er juist niets gebeurt. De bouwplaats staat stil. Door de onscherpte lijkt de schaal verloren te gaan, het is onduidelijk hoe groot het in het echt is. Met deze documentairefotografie laat Luijendijk de invloed van de mens op haar omgeving zien, zonder personen te tonen.
Luijendijk maakt ook stereofoto’s, waarvan een selectie te zien is in MärklinWorld. Door een onderwerp vanuit twee hoeken te fotograferen en die vervolgens over elkaar te plaatsen, ontstaat er met behulp van speciale apparatuur een dieptewerking.

http://www.martinluijendijk.nl/

more from similar articles: