KAdE, Kunsthal, Amersfoort, Märklin

April 5, 2011

Oliver Boberg

Gartenecke, 2011, foto.

De foto’s van Oliver Boberg lijken in eerste instantie fragmenten van natuur of architectuur te tonen. Niets meer, niets minder. Er is geen mens te bekennen en het lijkt alsof alles even stil staat. Het zijn alledaagse plekken, waar je normaal gesproken geen oog voor hebt omdat het zo bekend terrein is. Wat deze foto’s interessant maakt, is het feit dat je hier niet rond zou kunnen lopen. Dit zijn geen gewone straten of parken. Het zijn miniaturen die Boberg zelf heeft gemaakt.
Sinds eind jaren ’90 maakt Boberg modellen van triplex, karton, spijkertjes en lijm. Hij gebruikt zelfs weleens peterselieplanten als begroeiing. Het zijn vaak verlaten gebieden, zonder mensen, waar het uitzicht wordt ontnomen door muren of begroeiing. Deze bedachte locaties fotografeert hij, waarna hij de modellen vernietigt.
In zijn latere werken is een meer verhalend aspect zichtbaar, de plekken gaan over verandering. Dit verschil is zichtbaar in zijn onderwerpen. Vanaf 2003 verbeeldt Boberg vervallen en verwoeste gebouwen en plekken. Daarnaast maakt Boberg ook video’s waarin maquettes van verlaten plekken voorkomen. Boberg speelt met associaties, verwachtingen en emoties die opkomen bij kleine veranderingen. De films hebben geen begin, eind of hoogtepunt. In de korte films gebeurt weinig, maar minimaal geluid en beweging hebben een groots effect in de nachtelijke landschappen.

more from similar articles: